Czym jest muzykoterapia? Muzykoterapia to forma terapii oparta na wykorzystaniu muzyki w celach leczniczych i terapeutycznych. Muzykoterapia to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje muzykę jako narzędzie do poprawy zdrowia i samopoczucia. Jest to forma terapii, która opiera się na świadomym i celowym wykorzystaniu dźwięków, melodii i rytmów w procesie terapeutycznym....