Instrumenty

Instrumenty muzyczne

Instrumentem muzycznym jest specjalistyczny przyrząd muzyczny, który ma na celu wytwarzanie danego dźwięku. Melodie są tak tworzone, aby wyróżniały się specyficznym podziałem na produkowane brzmienia – zupełnie inaczej będzie w związku z tym grała gitara, a przykładowo wiolonczela czy skrzypce. Bez instrumentów nie byłoby możliwości wykonywania utworów muzycznych. Dźwięki są uzyskiwane poprzez zastosowanie charakterystycznego wibratora, jaki wpływa na to, jaka jest barwa dźwięku oraz jak wysokie jest jego brzmienie. Wibrator pozwala na to, aby tworzyć silnie zróżnicowane dźwięki i to do tego całkowicie inne. Instrumenty muzyczne odróżniają się wielorakimi cechami. Są one dęte, szarpane czy strunowe oraz perkusyjne. Warto także wspomnieć o instrumentarium ludowym, historycznym czy egzotycznym.
Do tego dochodzą także popularne typy instrumentów takie jak drumla, harmonika szklana oraz pozytywka. Jeszcze inną klasyfikację zaproponują Erich von Hornbostel oraz Curt Sachs. Warto wspomnieć, że istnieje także klasyfikacja naukowa, w tym podział ma aerofony, idiofony, elektrofony, membranofony, chordofony.